Retourneren

Retourneren
Binnen veertien dagen kan de klant zonder geldige opgaaf van reden het product retourneren. Hiervoor dient wel altijd eerst per e-mail contact te zijn geweest. Indien het om een verzegeld product gaat mag de verzegeling niet verbroken zijn. Het door de koper reeds betaalde bedrag zal binnen veertien dagen na feitelijke retourname van de artikelen door verkoper, terug gestort worden op de bank- of girorekening van de koper.